.

Bodovanie ŠKBM 2018

Kalendár ŠKBM- Moldava 2018

Predpisy Seriálu 2018

 

Kalendár sa môže  priebežne dopĺňať a aktualizovať počas sezóny 2018, dátumy podujatí sa môžu v priebehu sezóny meniť