.

Kalendár ŠKBM- Moldava 2016

Bodovanie po III. kole

I.kolo  27.2.2016 Drienovec (JRD)

II.kolo 26.3.2016 Budulov (JRD)

III.kolo 28.5.2016 Seleška (Letisko) MSR

IV.kolo 6.8.2016 Dvorníky (preteky zrušené)

V.kolo 20.8.2016 Moldava MSR

VI.kolo 22.10.2016 Drienovec (Letisko)