.

Kalendár ŠKBM- Moldava 2016

Bodovanie po II. kole

I.kolo  27.2.2016 Drienovec (JRD)

II.kolo 26.3.2016 Budulov (JRD)

III.kolo 28.5.2016 Seleška (Letisko) MSR

IV.kolo 6.8.2016 Dvorníky

V.kolo 20.8.2016 Moldava MSR

VI.kolo 22.10.2016 Drienovec (Letisko)