.

Bodovanie ŠKBM 2017

Kalendár ŠKBM- Moldava 2017

Predpisy Seriálu 2017

Kalendár ŠKBM- Moldava 2017

I.kolo 25.3.2017 Dvorníky

II.kolo 15.4.2017 Seleška Letisko

III.kolo 06.5.2017 Moldava MSR

IV.kolo 01.7.2017 Hosťovce MSR

V.kolo 16.9.2017 Drienovec (JRD)

VI.kolo 14.10.2017 Budulov (JRD)

RRP 03.06.2017 Janík

Kalendár sa môže  priebežne dopĺňať a aktualizovať počas sezóny 2017, dátumy podujatí sa môžu v priebehu sezóny meniť