.

Bodovanie ŠKBM 2017

Kalendár ŠKBM- Moldava 2017

Predpisy Seriálu 2017

Kalendár ŠKBM- Moldava 2017

I.kolo 25.3.2017 Dvorníky

II.kolo 15.4.2017 Seleška Letisko

III.kolo 06.5.2017 Moldava MSR

IV.kolo 01.7.2017 Hosťovce MSR

V.kolo 16.9.2017 Drienovec (JRD)

RRP 03.06.2017 Janík

Kalendár sa môže  priebežne dopĺňať a aktualizovať počas sezóny 2017, dátumy podujatí sa môžu v priebehu sezóny meniť