Preteky 2015

V.kolo ŠKBM Moldava PIZZERIA MARGERITA

Prihláška
Zvláštne ustanovenia
Zoznam prihásených
Mapa
Výsledky

Vyhlásenie víťazov v seriály ŠKBM-Moldava 2015

.

Výsledky 2015

I.kolo     Budulov             14.03.2015

II..kolo   Seleška MSR     23.05.2015

III.kolo    Janík                 20.06.2015

IV.kolo     Dvorníky         08.08.2015

V.kolo    Moldava MSR     3.10.2015

VI.kolo    Drienovec           17.10.2015

V.kolo ŠKBM Moldava 3.10. 15

Prihláška
Zvláštne ustanovenia
Zoznam prihlásených
Mapa
+Výsledky+

IV.kolo ŠKBM Moldava Dvorníky

Prihláška
Zvláštne ustanovenia
Zoznam prihlásených
Mapa trate
Výsledky