Ľudovit Harsanyi
Mobil: 0907 540 991
Mail: skodasubaru@belasanet.sk

—–

Nezisková organizácia / Zápis v registri MVSR pod číslom VVS/1-900/90-11245 zo dna 14.2.1996

IČO: 35518847
DIČ: 2020755363
Bankové spojenie: 14634469 / 5200
OTP Banka
pobočka Moldava n.Bodvou

logo1

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

captcha