MAJSTROVSTVÁ  ŠKBM  MOLDAVA- 2017

 

 

Seriál  je usporiadaná pre širokú verejnosť, držiteľov vodičského oprávnenia minimálne skupiny „B“. Súťaže sa môžu zúčastniť aj jazdci vo veku 15 – 18 rokov (Junior) s vozidlom do objemu 1600 cm³ v prítomnosti zákonného zástupcu (spolujazdec). Junior sa môže zúčastniť aj s iným spolujazdcom, starším ako 21 rokov, ten však musí preukázať pri administratívnom preberaní súťaže notársky overené splnomocnenie zákonného zástupcu, o prebratí všetkej zodpovednosti za Juniora v čase trvania súťaže.

Účelom súťaže je zdokonaľovanie sa v ovládaní a  vedení motorového vozidla, zvyšovanie športovej úrovne a výchovu mladých talentov pre motoristický šport na vopred určenej trase na čas a presnosť, a tým svojím spôsobom predchádzať dopravným nehodám na cestách.

 

PODUJATIA:

 

I.kolo     Dvorníky               25.03.2017

II..kolo   Seleška                 15.04.2017

III.kolo   Moldava MSR      06.05.2017

IV.kolo   Hosťovce  MSR   01.07.2017

V.kolo      Drienovec             16.09.2017

VI.kolo     Budulov                14.10.2017

 

Bodovanie v jednotlivých podujatiach je nasledovné:

 

1.miesto-10 bodov

2.miesto-8 bodov

3.miesto- 6bodov

4.miesto-4bodov

5.miesto-2 bodov

6.miesto-1 bod

 

Triedy budú nasledovné:

 

P1- (predný náhon) do 1400cm3

P2-(predný náhon) nad 1400cm3

Z1-(zadný náhon) do 1400cm3

Z2-(zadný náhon) nad 1400cm3

S1-(pohon všetkých 4 kolies)

J-Junior

Ž-Žena

 

Predpisy seriálu:

 

  1. Seriál pozostáva zo šestich pretekov.
  2. Do hodnotenia sa započítavajú všetky uskutočnené podujatia.
  3. Víťazom sa stáva jazdec s najvyšším počtom bodov, získaných z uskutočnených podujatí.
  4. Vyhlásení budú prví traja jazdci v jednotlivých kategóriach a v absolútnom hodnotení
  5. Seriál bude vyhlasený, ak sa ukutočnia minimálne tri podujatia.
  6. V prípade rovnosti bodov rozhoduje kritérium v poradí:
  7. Počet lepších vzájomných umiestnení
  8. Vzajomné poradie v poslednom uskutočnenom pretek
  9. Rozhodnutie organizátora, ak nebude rovnosť odstránená.