Náš klub funguje od roku 2007,ktorý usporadúva športovo-spoločenské akcie
pre širokú verejnosť. Účelom súťaže je zdokonaľovanie sa v ovládaní a
vedení motorového vozidla ,zvyšovanie športovej úrovne a výchovu mladých
talentov pre motoristický šport na vopred určenej trase na čas a presnosť
a tým svojím spôsobom predchádzať dopravným nehodám na cestách.